Aktuality

23.08.2015
Národná kriminálna agentúra (NAKA) prišla 12. augusta na základe anonymného oznámenia do regionPRESS, rodinnej...
21.08.2015
Poslanci za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti opäť predložili do parlamentu novelu zákona o hazardných h...
20.08.2015
Polícia pred niekoľkými dňami zabavila počítače v rodinnej firme Igora Matoviča. Podpredsedníčka NR SR Erika Jurin...
19.08.2015
12.08.2015
Dnes 12 augusta 2015 uskutočnila Národná kriminálna agentúra (NAKA)  raziu vo firme Regionpress. Igor Matovič, nap...
31.07.2015
Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti nominovalo do Štátnej volebnej komisie renomovanú právničku Evu Kováče...
27.07.2015
Letný mediálny tanec okolo utečencov mi prišiel vrcholne cynický. Cielene vyvolávaný strach z cudzích ľudí prinies...
17.07.2015
Poslanec za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Igor Hraško vyzýva vládu, aby ochránila predovšetkým obyva...
14.07.2015
"Pred 7 rokmi som sa rozhodol zanechať pohodlný život a dobrovoľne som vstúpil do chlieva plného utajených sponzor...
04.07.2015
Brusel, 2. 7. 2015 - Včera  sa v Bruseli pod záštitou Európskeho parlamentu  konala konferencia s názvom Medzináro...
celý zoznam >>

Mária Fábianová PhDr.


Rok narodenia: 34
povolanie: štátny za­mest­na­nec – me­dzi­ná­rodné vzťahy
Mária Fábianová na facebookuMária Fábianová na webeblog - Mária Fábianová
Volám sa Mária Fábianová, PhDr., narodila som sa 16.04.1977 do päťdetnej rodiny ako jedno z páru dvojčiat. Za to kým som, vďačím aj mojej mamke, ktorá nás od detstva statočne vychovávala  v náročných podmienkach ako polosiroty. Vďaka jej obetavosti som získala vysokoškolské  vzdelanie. Pod vplyvom týchto ťažších životných skúseností som študovala popri zamestnaní, čo mi poskytlo množstvo príležitosti, šancí a skúseností oveľa skôr ako pre mojich rovesníkov.
   
Zamestnanie a pracovné skúsenosti:
Moje prvé zamestnanie som získala v oblasti sociálnej práce s mládežou v saleziánskych kruhoch v Rožňave. Po prvotných  skúsenostiach práce s mládežou som ako 20 ročná bola spoluzakladateľkou Mládežníckeho centra v Rožňave v ktorom som mala na starosti projektový manažment a sociálne programy pre znevýhodnenú mládež. Touto cestou som sa dopracovala k prvým podstatnejším skúsenostiam najmä v  písaní projektov, ktoré boli nevyhnutné k zabezpečovaniu aktivít pre mládež. Ako 23 ročná som bola tvorcom projektu  Krízového centra v Rožňave. Vďaka manažérskym skúsenostiam v riadení krízového centra som dostala ponuku pracovať ako nezávislí odborník v sociálnej komisii pri VÚC Košice, kde som počas štyroch rokov získavala skúsenosti s  tvorbou odborných materiálov k usmerňovaniu sociálnej politiky na úrovni VÚC. Popri zamestnaní som sa priebežne zdokonaľovala v anglickom a talianskom jazyku. Jazykové vedomosti mi rozšírili možnosti pôsobenia aj na medzinárodnej úrovni.  Aktívne som sa zapájala do sociálnych iniciatív v oblasti mládežníckej politiky aj na medzinárodnej úrovni . Už počas vysokoškolského štúdia som mala to šťastie získať množstvo užitočných  skúseností v oblasti koncepčného plánovania a realizácie sociálnych programov a to priamo v reálnej praxi zväčša formou dobrovoľníckej práce.  V mojich 27 rokoch som štafetu vedenia Mládežníckeho centra prenechala svojim mladším kolegom a nadišiel čas získať iné zamestnanie. Po skončení  magisterského štúdia sa mi naskytla možnosť zamestnať v štátnej správe na  odbore medzinárodných vzťahov a finančných prostriedkov EÚ – EURES na UPSVaR-e v Kežmarku. Na tomto pracovisku mám možnosť dodnes aktívne využívať svoje  jazykové schopnosti, najmä v oblasti komunikácie so zahraničnými zamestnávateľmi zabezpečujúc tak prácu pre záujemcov z celého SR. Získané skúsenosti  využívam aj ako vysokoškolský externý pedagóg KU na detašovanom pracovisku v Poprade  pri výučbe špecializovaných predmetov v odbore sociálna práca. Ako spoluzakladateľka a predsedníčka  v Odborovom zväze UPSVaR-u sa podieľam na zlepšovaní pracovných podmienok na našom pracovisku.

Dosiahnuté vzdelanie a kvalifikácia:
1995 – 2000   vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na Trnavskej univerzite v Trnave – detašované pracovisko Spišská Nová Ves,  Odbor sociálna práca –  za mimoriadne študijné výsledky mi bola udelená cena dekana.
2004 Rigorózne konanie - Trnavská univerzita v Trnave

Jazykové schopnosti: (jazyk – úroveň)
Maďarský jazyk – vysoká úroveň schopností slovom aj písmom
Anglický jazyk –  pokročilá komunikačná úroveň slovom aj písmom -  v sociálno-politickej oblasti aj odborná úroveň znalostí slovom aj písmom.
Taliansky jazyk – stredne pokročilá komunikačná úroveň
Nemecký jazyk – základná komunikačná úroveň  

Iné znalosti a prax: (názov, úroveň)
Počítačové znalosti: WORD, EXCEL, POWERPOINT pokročilá úroveň, vysoká užívateľská úroveň  využívania internetu, pokročilá úroveň administrácie webových rozhraní.
Bežné tlmočnícke  a prekladateľské schopnosti bez oficiálnej certifikácie v MJ, AJ a TJ.
Pedagogické schopnosti –  prax externého pedagóga –  8 rokov  praxe.

Vlastnosti a záujmy:
Som pracovitý a snaživý typ človeka. Mojim životným krédom je „Pozorne počúvať, menej rozprávať a viacej konať.“ Kto ma pozná vie o čom hovorím. Nemám rada ak silnejší utláča slabšieho,  takéto konanie ma od detstva motivuje k činom. Fascinujú ma dejiny vo všetkých dostupných knižných i neknižných formách. Z osobností obdivujem Don Bosca a Tomáša Baťu, lebo poukazovali na nevyhnutnosť morálky a dokázali dať prácu a perspektívu ľuďom aj v najťažších krízových obdobiach. Mojim záujmom je cestovanie, chalupárčenie a hubárčenie.

Silné/slabé stránky:
Mojou silnou stránkou je, že dokážem veľmi rýchlo analyzovať a syntetizovať aktuálnu situáciu a vďaka tejto schopnosti dokážem včas reagovať na prípadné problémové situácie. Mám obstojný spoločenský prehľad o svetovej i slovenskej  sociálno-politickej situácii.  Dokážem na vysokej úrovni komunikovať vo viacerých cudzích jazykoch. Táto schopnosť je mojou najsilnejšou stránkou, ktorú využívam aj v mojom pracovnom živote. Ďalším mojim pozitívom je, že nesľubujem nereálne veci a snažím sa urobiť všetko čo je v mojich silách podľa mojich možností a schopností.  Mojou reálnou slabou stránkou je nízka postava, kvôli ktorej sa vďaka ľudským predsudkom niekedy presadzujem pomalšie, ale aj to vnímam ako devízu, lebo si ma  ľudia skôr zapamätajú. Mojou slabou stránkou môže byť aj to, že som žena, ale verím tomu, že aj ženská intuícia a cit pre spravodlivosť môžu mať prínos v politike.

Prečo kandidujem:
Kandidujem preto, lebo generácia skôr narodených rozhoduje o nás a bez nás. Generáciu mladších dlhodobo ignorujú  a nemáme šancu  sa podieľať na záchrane toho, čo nám ešte zostalo. Nemôžem sa nečinne pozerať na to, ako postupne strácame to, čím sme a čo máme a dokonca strácame aj to, čo patrí deťom našich detí. Chcem byť hlasom mladých, ktorí potrebujú dôstojné pracovné príležitosti, životné podmienky a perspektívu do budúcnosti, aby sme tak pre skôr narodených mohli prispieť k dôstojnému životu v starobe.

Čo chcem presadiť v parlamente, resp. čomu sa chcem venovať v parlamente:
V parlamente chcem presadiť:
1. Legislatívny rámec pre vypracovanie komplexného systému  krízovo-intervečnej infraštruktúry pre potravinovú a energetickú sebestačnosť mikroregiónov Slovenska.
Východiská:   Slovensko nie je dostatočne pripravené na prípadné ťažké časy a vážne dopady predpokladanej krízy o ktorej sa v politike radšej mlčí a skutočnosti sa zamietajú pod koberec. Tvárime sa, že  na všetko máme patent hneď bez zodpovednej prípravy a plánovania. „Takýmto prístupom by sme mohli dopadnúť,  ako pilotné rozdávanie Potravinovej pomoci, pre odkázaných v niektorých regiónoch Slovenska.“  Ponúkam vypracovania koncepcie, ktorá  posilní potravinovú a energetickú sebestačnosti mikroregiónov s prevažným využitím zelenej energie a lokálnych energetických zdrojov. Odkiaľ nato vziať? Tomáš Baťa a jeho koncepcia zodpovednosti a zdieľania rizík a využitie dostupných lokálnych a firemných akcií, môže vyriešiť tento problém....

2. Transformácia dávok v hmotnej núdzi
Ďalšou mojou prioritou bude presadiť zmenu vo vyplácaní dávok v hmotnej núdzi a to tak, že hmotná núdza sa bude riešiť  kupónmi, ktoré umožnia odkázaným nákup potravín. Ak klienti kúpia za kupóny slovenské produkty dostanú daňový bonus, tak že sa im nezaúčtuje DPH a o to budú mať lacnejšie potraviny. Takto podporíme slovenské produkty legálne bez diskriminácie na základe dobrovoľnej voľby klienta, podporíme tak klienta a sekundárne i  zamestnanosť vďaka efektu nákupu našich potravín, pričom nám to EÚ nemôže vyčítať, lebo je to nepriama krízová podpora odkázaným. Čo tým získame??? Postupné naštartovanie potravinovej samostatnosti aspoň pre krízovú oblasť fungovania. Celkový systém dávok je  potrebné nastaviť tak, aby sa ľuďom oplatilo radšej pracovať.

3. Chcem presadiť, aby sa verejné zákazky štátu nad určitý finančný limit zadávali firmám, ktoré sa v kontraktoch zaviažu zamestnať 20 percent mladých absolventov od 18 do 26 rokov a 5 percent ľudí nad 50 rokov veku.

Moje ciele:
  • Predísť dopadom krízy plánovanou koncepčnou infraštrukturálnou stratégiou
  • Ponúknuť pre mladých perspektívu, budúcnosť  a prácu na Slovensku
  • Položiť systémový základ pre dôstojný život starších a hendikepovaných s legislatívnou podporou denných stacionárnych zariadení v obciach a mestách